Category: Bjelančevine

Proteini su uz DNA i RNA treći nosioc svih životnih funkcija svih organizama na našem planetu. One su u samoj srži življenja, osnovne molekule života. Njihovu građu opisujemo kao dugački lanac kojeg čine aminokiseline. Svega dvadesetak poznatih aminokiselina dovoljno je za građu toliko različitih proteina, s toliko različitih funkcija. Svaka aminokiselina ima različit karakter, čijim se kombiniranjem na određeni način postiže složena funkcija određenog proteina, koja se očituje u specifičnoj trodimenzionalnoj uzvojnici. Građa svakog proteina je toliko složena, da proteine prema građevnoj izvedbi razlikujemo na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj i kvartarnoj razini.